Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 21/03/2024

 

1)   Przypominamy: Składki KFD i FKSP

Na podstawie uchwały Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej, każdy sędzia i obserwator jest zobowiązany do opłacenia składki KFD i FKSP.
Ostateczny termin to 26.03.2024 r. 
W przypadku braku opłaty --> Członek KS MZPN D/Ciechanów zostanie skreślony. 
 
🔻 Składka FKSP wynosi 100zł.
🔻 Natomiast składka KFD w zależności od ligi/klasy rozgrywkowej wynosi:
Sędzia S.C. - 300 zł
Asystent S.C. - 200 zł
Sędzia III Ligi - 180 zł
Obserwator III Ligi - 130 zł
Sędzia IV Ligi - 110 zł
Sędzia V Ligi - 100 zł
Obserwator IV i V Ligi - 100 zł
Sędzie S.C. - 120 zł
Asystentki S.C. - 100 zł
Sędzia LO - 90 zł
Sędzia A-Klasy - 70 zł
Sędzia B-Klasy - 50 zł
Obserwator Okręgowy - 80 zł
Asystent Okręgowy- 80 zł
Pozostali Sędziujący (Dyspozycja) - 70 zł
Sędzia Próbny, Kandydat - 40 zł
Sędziowie pozostali (do 65 lat) - 10 zł
 
Składki wpłacać należy do kol. Tadeusza Siemionko. W sprawie sposobu wpłat prosimy o bezpośredni kontakt z kol. Tadeuszem.
Dodatkowo istnieje możliwość wpłaty na konto:
Nr konta: 12 1560 0013 2940 2212 2000 0002
Tytułem: Imię i nazwisko, Klasa rozgrywkowa
 

              Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów       
                /-/ Dariusz Kownacki