Uwaga Sędziowie i Obserwatorzy WS C-O OZPN!

W zakładce OBSADA pojawiła się obsada sędziowska na termin:

22-29.08.2019 r.

Sędziowie, których mecze mają być nagrywane zobowiązani są do nagrywania meczu we własnym zakresie.

Przypominamy o akceptacji spotkań w systemie EXTRANET.

Obowiązuje termin i godzina, które podane są w Extranecie.


Uwaga Sędziowie i Obserwatorzy WS C-O OZPN!

W zakładce OBSADA pojawiła się aktualizacja obsady sędziowskiej na termin:

21.08.2019 r.

Mecze w Pucharze Polski są rozgrywane jako I runda, tzn. w przypadku wyniku remisowego po 90 min Sędzia zarządza rzuty karne celem wyłonienia zwycięzcy meczu.

 

Komunikat WS COOZPN 16/08/2019

 

1. Egzaminy poprawkowe

W dniu 30.08.2019 r. o godzinie 18:00 w Ciechanowie odbędą się egzaminy poprawkowe.

 

                                                Przewodniczący WS COOZPN        
                                        /-/ Dariusz Kownacki      


Uwaga Sędziowie i Obserwatorzy WS C-O OZPN!

W zakładce OBSADA pojawiła się obsada sędziowska na termin:
Aktualizacja 13.08.2019 r.

14-20.08.2019 r.

Sędziowie, których mecze mają być nagrywane zobowiązani są do nagrywania meczu we własnym zakresie.

Przypominamy o akceptacji spotkań w systemie EXTRANET.

Obowiązuje termin i godzina, które podane są w Extranecie.

Dodatkowo: Mecze w Pucharze Polski są rozgrywane jako I runda, tzn. w przypadku wyniku remisowego po 90 min Sędzia zarządza rzuty karne celem wyłonienia zwycięzcy meczu.

 

Komunikat WS COOZPN 08/08/2019

 

1. Wyjaśnienie MZPN odnośnie ustawy "PIT dla młodych"

Wyjaśnienie Księgowości MZPN dotyczące rozliczania delegacji sędziowskich:

Wszyscy sędziowie rozliczają delegacje tak jak było do tej pory, na zasadach ogólnych tj z kosztami uzysku oraz potrącają podatek( bez względu na wiek).

Z nowej ulgi podatkowej " Bez PIT dla młodych"( poniżej 26 roku życia) może skorzystać osoba , która spełni dwa warunki:

1. To wiek poniżej 26 roku życia.

2. To odpowiednia forma zatrudnienia ( wymieniona w ustawie ), czyli z ulgi skorzystają tylko młodzi uzyskujący dochody z :

- umów o prace,

- z umów zleceń,

- pracy nakładczej,

- spółdzielczego stosunku pracy oraz

- stosunku służbowego ( np. w przypadku policjantów ).

To oznacza, że młodzi otrzymujący wynagrodzenie z innego tytułu np. z umowy o staż studencki ( praktyki studenckie) albo z własnej działalności gospodarczej nie będą mogli skorzystać z tego zwolnienia.

Stosownie do treści art.10 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , źródłem przychodów jest m.in. działalność wykonywana osobiście. W myśl art.13 pkt 2 ww. ustawy za przychody

z działalności wykonywanej osobiście , o której mowa w art.10 ust 1 pkt 2, uważa się m.in przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Sędziowie delegowani na mecze, nie są związani ze Związkiem żadną umową ( ani umowa o pracę , ani umową zlecenie, ani żadną inną umową cywilnoprawną) , która spełniałaby warunek 2 ulgi.

Podsumowując: delegacje wypisujemy tak jak to było dotychczas.

 

2. Terminy 14-15.08.2018 oraz 21.08.2019

W najbliższe terminy środowe (tj. 14-15.08 oraz 21.08) w godzina popołudniowych (17:00 lub później) zaplanowanych jest po około 15 meczów seniorów (PP oraz LO), w związku z czym potrzeba będzie sporej liczby sędziów..

Oba te terminy Referent Obsad traktuje jak weekendy: wszyscy, którzy będą mieli zaliczone egzaminy, są dyspozycyjni. Jeśli ktoś nie może sędziować, zobowiązany jest wysłać urlopowanie, tradycyjnie mailem do niedzieli poprzedzającej dany termin do godz. 18:00.

 

3. Zasady awansu i spadku Sędziów Komisji Sędziowskiej Delegatury Ciechanów w sezonie rozgrywkowym 2019 / 2020

Niniejszym umieszczamy aktualne "Zasady awansu i spadku sędziów Komisji Sędziowskiej Delegatury Ciechanów w sezonie rozgrywkowym 2019 / 2020".

Zasady do pobrania po kliknięciu ==> TUTAJ <==

 

                                                Przewodniczący WS COOZPN        
                                        /-/ Dariusz Kownacki      

 

Komunikat WS COOZPN 04/08/2019

 

1. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne - jesień 2019

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów, które odbędą się w dniu 10.08.2019 r. w Ciechanowie. Prosimy o zapoznanie się z nim. Dodatkowo wprowadzony został podział sędziów ze względu na klasy rozgrywkowe. Czasy egzaminacyjne nie uległy zmianie względem sezonu 2018 / 2019.

Przyjazd LO + A Klasa + Asystenci biegający bieg ciągły: 9:30

Egzamin teoretyczny LO + A Klasa + AS: 10:00

Rozgrzewka LO: 11:15

Bieg krótki LO / Bieg długi 12 min: 11:30  

Bieg interwałowy LO: 11:50

Rozgrzewka A Klasa: 11:45

Bieg Krótki A Klasa: 12:00

Bieg interwałowy A Klasa: 12:20

 

Przyjazd „B” Klasa + Kurs 2019: 09:45

Egzamin teoretyczny „B” Klasa + Kurs 2019: 10:40

Rozgrzewka „B” Klasa + Kurs 2019: 12:20

Bieg krótki „B” Klasa + Kurs 2019: 12:40

Bieg interwałowy „B" Klasa + Kurs 2019: 13:00 

Egzamin teoretyczny odbędzie się w Hali Sportowej MOSiR Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60B – sala konferencyjna, I piętro

Egzamin kondycyjny odbędzie się na stadionie MOSiR Ciechanów

Skład Komisji Egzaminacyjnej WS C – O OZPN:

1) Radosław Makowiecki – Przewodniczący
2) Jakub Weselak
3) Łukasz Ryfa
4) Robert Powałka
5) Piotr Pałaszewski
6) Tadeusz Siemionko
7) Ursyn Smacki
8) Paweł Gwiazda
9) Czarek Ossowski

Po zakończonych egzaminach obędzie się spotkanie integracyjne przy grillu na stadionie MOSiR Ciechanów

 

6. Szkolenie Sędziów i Obserwatorów - jesień 2019

Informujemy, że we wtorek 13.08.2019 r. o godzinie 18:00 w Ciechanowie odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla sędziów i obserwatorów. Prelegentem będzie członek Komisji Szkoleniowej KS PZPN – Piotr Tenczyński.

Miejsce szkolenia:

Hala Sportowa MOSiR Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60B – sala konferencyjna, I piętro

 

                                                Przewodniczący WS COOZPN        
                                        /-/ Dariusz Kownacki      

 

Komunikat WS COOZPN 30/06/2019

 

1. Awans do Ligi Okręgowej

Poniżej lista sędziów, którzy uzyskali awans z „A” Klasy do Ligi Okręgowej:
1. Gwiazda Wojciech
2. Mikołajewski Jakub

2. Awans do "A" Klasy

Poniżej lista sędziów, którzy uzyskali awans z „B” Klasy do „A” Klasy:
1. Brzeziński Norbert
2. Choromański Mariusz
3. Klimowski Dawid
4. Pydyn Adrian
5. Rutkowski Hubert
6. Zając Piotr

Wyżej wymienionym kolegom gratulujemy i życzymy powodzenia. Warunkiem otrzymania uprawnień jest pozytywne zaliczenie egzaminów.

3. Licencje 2019 / 2020 - informacja dla sędziów, którzy awansowali

Sędziowie, którzy awansowali do wyższej klasy rozgrywkowej zobowiązani są do wyrównania opłaty za licencję zgodnie z klasą do której awansowali. Wniosek i opłatę (na konto) należy złożyć przed egzaminami jesiennymi do kolegi Jakuba Weselaka. Dotyczy to również sędziów III i IV ligi.

4. Egzaminy Sędziów COOZPN – 10.08.2019

Zarząd WS C-O OZPN podjął decyzję, że egzaminy teoretyczne i kondycyjne odbędą się w dniu 10.08.2019 r.

Miejsce i harmonogram zostanie podane w osobnym komunikacie na stronie www.ws.coozpn.pl do dnia 07.08.2019 r. 

5. Awans do IV Ligi

Zarząd WS C-O OZPN podjął decyzję, że kandydatami do IV ligi z WS C-O OZPN będą koledzy:
1. Pałaszewski Piotr
2. Ślesiński Kamil

Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas egzaminów w dniach 3-4.08.2019 r.

6. Awans do III Ligi

Zarząd KS MZPN podjął decyzję, że kolega Paweł Gwiazda awansuje z IV ligi do III ligi.

Koledze Pawłowi gratulujemy i życzymy powodzenia podczas egzaminów w dniach 19 - 21.07. 2019 r.

 

 

                                                Przewodniczący WS COOZPN        
                                        /-/ Dariusz Kownacki