Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 10/03/2024

 

1. Egzaminy poprawkowe "wiosna 2024"

Informujemy, że Zarząd KS MZPN D/Ciechanów podjął decyzję, że egzaminy poprawkowe odbędą się 19.03.2024 (wtorek) 
 
Miejsce:

MOSiR Ciechanów, ul. 3 Maja 7 – część teoretyczna i praktyczna (test + egzamin kondycyjny).
 
Harmonogram:
 
16:45 - Przyjazd --> Sprawy administracyjne
 
17:00 - egzamin kondycyjny 
 
Następnie odbędzie się egzamin teoretyczny. 
 
Osoby, których nie były w pierwszym terminie (nieusprawiedliwiona nieobecność) lub uzyskały negatywny wynik informujemy, że zgodnie z Zasadami Awansu i Spadku Sędziów Komisji Sędziowskiej Delegatury Ciechanów w Sezonie Rozgrywkowym 2023 / 2024 § 4 punkt 19 zobowiązani są do wniesienia opłaty 30 zł przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego. 
 
 

                  Referent ds. Szkolenia                                                                            Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów 

/-/ Marcin Falencki                                                                                            /-/ Dariusz Kownacki