Komunikat WS COOZPN 18/04/2019

 

1. Informacja po kursie Asystentów Mazowieckich - Wiosna 2019

W dniach 9 - 10 kwietnia 2019 r. w Warszawie na obiekcie URSUS-a odbywał się kurs dla sędziów Asystentów Mazowieckich i kandydatów na nowych asystentów.

Nasz okręg reprezentowali koledzy: Kamil Ślesiński, Piotr Dzwonkowski i Piotr Zając. 

Po zakończonym kursie, który organizowany był przez KS MZPN (obserwatorzy SC: Dariusz Kozieł i Piotr Tenczyński) przedstawili personalne rekomendacje Zarządowi KS Mazowieckiego ZPN.

Miło jest nam poinformować, że koledzy Ślesiński oraz Zając znaleźli się na liście rekomendowany Asystentów Mazowieckich. Warto wspomnieć, że kolega Zając osiągnął jedne z najlepszych wyników ze wszystkich uczestników, które zostało zauważone i wspomniane przez prowadzących kurs.

Gratulujemy wyżej wymienionym osobom rekomendacji. Koledzy dołączyli do Jakuba Weselaka, który został zakwalifikowany automatycznie ze względu na bardzo dobry wynik w programie CORE Polska 2018 / 2019.

 

2. Termin składania wniosków licencyjnych przez Sędziów WS Ciechanów - Ostrołęka - zmiana sposobu wpłat za licencję 

Przypominamy, że Komisja Licencji Sędziowskich Mazowieckiego ZPN w dniu 28.05.2019 r. będzie rozpatrywała wnioski Sędziów WS Ciechanów - Ostrołęka o nadanie licencji sędziowskich na sezon rozgrywkowy 2019 / 2020.

TERMIN Składania dokumentów przez Sędziów - do 14 Maja 2019 r.

Wnioski można przesłać pocztą (koperta A4, list polecony) na adres kol. Jakuba Weselaka:

Jakub Weselak
ul. Kapliczna 6A
06 – 500 Mława

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do kolegi Jakuba Weselaka.

Dokumenty, które należy przedłożyć celem uzyskania licencji:

- wniosek licencyjny na sezon 2019/2020 (w formacie A4) wypełniony i podpisany przez sędziego – Wniosek o nadanie licencji sedziowskiej 2019 2020

- legitymację licencyjną (celem wpisu na nowy sezon).

- dwa zdjęcia (dotyczy sędziów, którzy nie posiadają miejsca na nową pieczątkę).

- opłatę licencyjną zgodnie z daną klasą rozgrywkową załącznik nr 1

- opłatę za ubezpieczenie w kwocie 10 złotych.

 

Opłaty za licencję sędziowską oraz za ubezpieczenie dokonujemy TYLKO na konto kol. Jakuba Weselaka

mBank 54 1140 2004 0000 3902 7414 0156

(W tytule przelewu podajemy: za co robimy opłatę - licencja sędziowska, imię i nazwisko oraz za jaką klasę rozgrywkową robimy opłatę – kwota wpłaty za licencję + ubezpieczenie – kwota należnego ubezpieczenia - np. "Jakub Weselak licencja sędziowska 2019/2020 LO 120zl + ubezpieczenie 10zl").

Uwaga! Jeden przelew – za jedną osobę. Nie robimy jednego przelewu za kilka osób.

Inny sposób wpłaty jak wyżej wymieniony nie będzie honorowany.

 

3. Rekomendacja Zarządu KS Mazowieckiego ZPN odnośnie zachowań w sferze publicznej

Zarząd Kolegium Sędziów Mazowieckiego ZPN przedstawia rekomendację odnośnie zachowań sędziów i obserwatorów, którzy reprezentują KS MZPN, w sferze publicznej.

Rekomendacja wchodzi w życie z dniem 17.04.2019 r. Rekomendacja znajduje się TUTAJ oraz na stronie www.ksmzpn.pl

 

                                               Przewodniczący WS COOZPN        
                                        /-/ Dariusz Kownacki