Komunikat WS COOZPN 04/04/2019

 

1. Termin składania wniosków licencyjnych przez Sędziów WS Ciechanów - Ostrołęka 

Komisja Licencji Sędziowskich Mazowieckiego ZPN w dniu 28.05.2019 r. będzie rozpatrywała wnioski Sędziów WS Ciechanów - Ostrołęka o nadanie licencji sędziowskich na sezon rozgrywkowy 2019 / 2020.

TERMIN Składania dokumentów przez Sędziów - do 14 Maja 2019 r.

Wnioski można przesłać pocztą (koperta A4, list polecony) na adres kol. Jakuba Weselaka:

Jakub Weselak
ul. Kapliczna 6A
06 – 500 Mława

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do kolegi Jakuba Weselaka.

Dokumenty, które należy przedłożyć celem uzyskania licencji:

- wniosek licencyjny na sezon 2019/2020 (w formacie A4) wypełniony i podpisany przez sędziego – Wniosek o nadanie licencji sedziowskiej 2019 2020

- legitymację licencyjną (celem wpisu na nowy sezon).

- dwa zdjęcia (dotyczy sędziów, którzy nie posiadają miejsca na nową pieczątkę).

- opłatę licencyjną zgodnie z daną klasą rozgrywkową załącznik nr 1

- opłatę za ubezpieczenie w kwocie 10 złotych.

 

Opłaty za licencję sędziowską oraz za ubezpieczenie możemy dokonać na konto kol. Jakuba Weselaka

mBank 54 1140 2004 0000 3902 7414 0156

(W tytule przelewu podajemy: za co robimy opłatę - licencja sędziowska, imię i nazwisko oraz za jaką klasę rozgrywkową robimy opłatę – kwota wpłaty za licencję + ubezpieczenie – kwota należnego ubezpieczenia - np. "Jakub Weselak licencja sędziowska 2019/2020 LO 120zl + ubezpieczenie 10zl").

Uwaga! Jeden przelew – za jedną osobę. Nie robimy jednego przelewu za kilka osób.

 

                                               Przewodniczący WS COOZPN        
                                        /-/ Dariusz Kownacki