Komunikat WS COOZPN 20/12/2018

1. Kurs Sędziego Piłki Nożnej - WS C-O OZPN 2018 / 2019

Zarząd WS C-O OZPN informuje, że pierwsze spotkanie kursantów odbędzie się w sobotę 5 stycznia 2019 r. o godzinie 10:00 w Hali Sportowej (sala konferencyjna) przy ulicy 17 Stycznia 60B w Ciechanowie.

Poniżej wstępny harmonogram kursu:

,

l.p

Temat wykładu

Termin

Czas zajęć

1.

a) „Pole gry – miejsce rozgrywania zawodów. Strefa techniczna. Piłka.” (Art. 1;2)

b) „Liczba zawodników i ich ubiór podczas meczu”
(Art. 3;4)

 

5.01.2019

 

10.00

2.

a) „Prawa i obowiązki sędziów, sędziów asystentów
i sędziego technicznego oraz dodatkowych sędziów asystentów” (Art. 5;6)

b) „Sposób poruszania się sędziów, sędziów asystentów oraz zasady współpracy zespołu sędziowskiego” (Art. 5;6)

 

12.01. 201910.00

3.

a) „Niektóre zadania i postępowania sędziego podczas zawodów” (Art. 7;8;9;10)

19.01. 2019

10.00

4.

a) „Jak należy rozumieć określenie „Spalony?” – teoria oraz prezentacja multimedialna” (Art. 11)

26.01. 2019

10.00

5.

a) „Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie"
(w oparciu o materiały multimedialne; Art. 12)

02.02.2019

10.00

 

6.

a) „Rzut karny – jako trudna i odpowiedzialna decyzja sędziego” (Art. 14, Procedury mające na celu wyłonienie zwycięzcy meczu)

b) „Rzuty wolne, wrzuty, rzuty od bramki oraz rzuty
z rogu” (Art. 13;15;16; 17)

 

9.02.201910.00

 

7.

a) „Sprawozdanie z zawodów – dokument najwyższej wagi. Praktyczne wypełnienie sprawozdania z zawodów wraz z załącznikami. b)Regulaminy rozgrywek

c)System Extranet

 

16.02.201910.00

 

 

8.

a) „Test pisemny z zakresu przepisów gry (30 pytań)”

b) „Egzamin sprawnościowy – test interwałowy

c) Ogłoszenie wyników i omówienie testu

teoretycznego

d) Podsumowanie kursu i wydanie zaświadczeń
o ukończeniu kursu sędziego piłki nożnej

 

 

09.03.2019
10.00

 

Każdorazowo termin będzie potwierdzany informacją na stronie www.ws.coozpn.pl

         Referent ds. Obsady                                      Przewodniczący WS COOZPN        
/-/ Ursyn Smacki                                          /-/ Dariusz Kownacki