Komunikat WS COOZPN 09/08/2018I. Egzaminy poprawkowe - jesień 2018

Zarząd WS C-O OZPN informuje, że egzamin poprawkowy dla wszystkich sędziów WS C-O OZPN odbędzie się 24.08.2018 r. o godzinie 18:00 w Ciechanowie:

- test kondycyjny: bieżnia tartanowa (stadion MOSiR Ciechanów)

- test teoretyczny: siedziba C-O OZPN (Ciechanów, 3 Maja 7)

                                            Przewodniczący WS COOZPN        
                                          /-/ Dariusz Kownacki      

 

Komunikat WS COOZPN 01/08/2018

 I.
ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO COOZPN W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019

Zarząd WS C-O OZPN informuje, że w zakładce Pobierz umieszczone zostały "Zasady awansu i spadku sędziów Wydziału Sędziowskiego COOZPN w sezonie rozgrywkowym 2018/2019". Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 

          Referent ds. Szkolenia                               Przewodniczący WS COOZPN        
   /-/ Maciej Mostek                                          /-/ Dariusz Kownacki      

                                                                                                        fot. www.gornik.leczna.pl
W dniu 28 lipca 2018 r. kolega Sebastian Załęski (Top Amator B) rozpoczął sezon sędziowski 2018 / 2019 dla naszego okręgu. Kolega Sebastian został wyznaczony na mecz pomiędzy spadkowiczem z I ligi Górnikiem Łęczna a beniaminkiem II ligi Skrą Częstochowa. Dla Sebastiana jest to już 8 rok "gwizdania" na szczeblu centralnym. We wcześniej wspomnianym spotkaniu gospodarze wygrali 2:1, a Sebastian pokazał 5 żółtych kartek: 2 dla gospodarzy, a 3 dla gości. 
Gratulujemy koledze Sebastianowi i życzymy powodzenia!

 

Komunikat WS COOZPN 31/07/2018

 I. Miejsca egzaminu teoretycznego i kondycyjnego

Zarząd WS C-O OZPN informuje, że egzaminy odbędą się w niżej wymienionych miejscach:

Egzamin pisemny: KADZIDŁO - Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kościuszki 13.
Egzamin kondycyjny: KADZIDŁO - stadion gminny, ul. Sportowa 13.

 

                                            Przewodniczący WS COOZPN        
                                          /-/ Dariusz Kownacki      

 

Komunikat WS COOZPN 30/07/2018

 I. Zmiana miejsca egzaminu!

Zarząd WS C-O OZPN informuje, że w wyniku zdarzenia niezależnego od Nas jesteśmy zmuszeni do zmiany miejsca egzaminów teoretycznych i kondycyjnych.

Egzamin pisemny: KADZIDŁO - adres zostanie podany w oddzielnym komunikacie.
Egzamin kondycyjny: KADZIDŁO - stadion gminny.

 

                                            Przewodniczący WS COOZPN        
                                          /-/ Dariusz Kownacki      

INFORMACJE REFERENTA OBSAD

         Poniżej przedstawiam prośby i zasady współpracy w rundzie jesiennej sezonu 2018/ 2019. Proszę o zapoznanie się z nimi i przesłanie informacji, o które proszę. Ułatwi i usprawni to proces tworzenia obsad.

 1. Proszę o podanie, drogą mailową, przez sędziów głównych LO i klasy A sędziów asystentów, z którymi chcieliby jeździć na zawody. DOTYCZY TO WSZYSTKICH SĘDZIÓW. Proszę o przemyślany wybór, zawierający nie tylko asystentów jeżdżących na zawody klas wyższych.
 2. Przypominam (informuję?!), że obsada ukazująca się w poniedziałki ma tylko charakter podglądowy, po tym terminie mogą wystąpić zmiany wynikające ze zmiany dat, godzin, miejsc rozgrywania meczów, odwołaniem lub pojawieniem się dodatkowych meczów, które trzeba obsadzić. Zmiany te nigdy nie wynikają ze zmiany koncepcji referenta obsad. W związku z tym obsada po tym terminie może ulec zmianie i wiążąca jest wersja obsady widniejąca na stronie internetowej w piątek o godz. 20:00 (zmiany po tym terminie będą zgłaszane sędziemu telefonicznie). Wobec powyższego: SĘDZIOWIE NIE MAJĄ PRAWA ROŚCIĆ PRETENSJI DO REFERENTA OBSAD ODNOŚNIE ZMIAN W OBSADACH!!!
 3. Przypominam o konieczności akceptacji meczy w systemie EXTRANET – tylko wtedy otrzymamy informacje smsem o wszelkich zmianach odnośnie meczu (data, godzina, miejsce itp.), które mogą wystąpić w ostatniej chwili. Wszelkie rozbieżności (data, godzina, miejsce itp.) pomiędzy informacjami w obsadzie a w systemie EXTRANET proszę mi natychmiast zgłaszać telefonicznie. BRAK AKCEPTACJI MECZY BĘDZIE SKUTKOWAŁ USUWANIEM SĘDZIEGO Z OBSADY!!!
 4. Wszelkie urlopowania proszę zgłaszać tylko drogą mailową (inne kanały typu: telefon, sms, facebook, messenger itp. NIE będą uwzględniane), od poniedziałku do niedzieli do godz. 18:00 poprzedzających poniedziałek, w którym pojawia się obsada na dany termin obsadowy(np. urlopowanie na termin 23-28 sierpnia (czwartek – wtorek) wysyłamy w tylko dniach 13-19 sierpnia) lub do piątku do godz. 12:00 w przypadku terminów środowych. Niemożliwe będzie przysyłanie urlopowań z większy wyprzedzeniem niż tylko na najbliższy termin obsadowy (np. na za miesiąc, czy przesyłanie planu zajęć ze studiów na całą rundę – takie zjawiska generowały dodatkową pracę i zamieszanie). W przypadku urlopowania na dwa lub więcej terminów urlopowanie należy wysyłać każdorazowo przed każdym terminem obsadowym. Każde urlopowanie będzie potwierdzone przeze mnie mailem zwrotnym o treści: „Urlopowanie przyjęte.” Tylko otrzymanie potwierdzenia sprawia, że mail dotarł i urlopowanie jest przyjęte.
 5. Wszelkie przypadki rezygnacji z sędziowania po terminie wskazanym w pkt. 6 będą wciąż skutkowały umieszczeniem takiego sędziego na „ławce rezerwowych” na dwa najbliższe terminy obsadowe. „ Ławka rezerwowych” oznacza, że dany sędzia jest ostatni w kolejce do obsady – mecz otrzyma tylko w przypadku braku innych kandydatów. Oczywiście wyjątek stanowią przypadki losowe: kontuzja, choroba, tragedia rodzinna itp. Usprawiedliwieniem nie będzie stwierdzenie, że sędzia nie wiedział, że akurat w środę jest kolejka – można to sobie sprawdzić.
 6. Wszystkich sędziów pełniących jednocześnie funkcję w klubach piłkarskich (trener, piłkarz) proszę o cotygodniowe przesyłanie, tylko drogą mailową, informacji o terminach meczy swoich drużyn (jest Was kilkunastu, cotygodniowe pamiętanie o Was i sprawdzanie każdego terminu samemu jest dla mnie bardzo kłopotliwe). W przypadku braku przesłania takiej informacji i rezygnacji z meczu, sędzia trafi na „ławkę rezerwowych”.
 7. Sędziów głównych IV ligi i wyższych proszę o podanie zespołów, (w formie mailowej lub telefonicznej) każdorazowo po ukazaniu się Waszych obsad.
 8. Wciąż będzie kontynuowana idea „Giełda meczy” w naszej grupie na Facebooku. Pomysł się sprawdził i będę chciał go rozszerzyć również o mecze weekendowe. Osoby, które nie są jeszcze członkami grupy, proszone są o kontakt z kol. Jakubem Weselak.
 9. Kontakt w sprawach obsady generalnie jest mailowy. W razie potrzeby rozmowy jestem pod numerami telefonów: 602 190 456 lub 665 294 415.
 10. Przypominam (informuję?!), że sprawozdania z rozgrywek prowadzonych przez MZPN: wszystkie rozgrywki kobiece oraz młodzieżowe zaczynające się od „Mazowiecka” (w naszym komunikacie obsady powyżej Klasy Okręgowej) należy wysyłać na adres: Puławska 111A lok. 50, 02-707 Warszawa                                                                   

                                                                                                                                             Liczę na owocną współpracę,
                                                                                                                                                     Ursyn Smacki

 

Komunikat WS COOZPN 24/07/2018

 I. Egzaminy - Runda jesienna 2018 / 2019

Zarząd WS C-O OZPN informuje, egzaminy wszystkich sędziów (również próbnych) i obserwatorów odbędą się w Baranowie w dniu 5.08.2018 r.

 

II. Harmonogram egzaminów

9:45 - przyjazd uczestników

10:00 - wydanie numerów startowych, podpisanie oświadczenia o czystości organizmu, odbiór licencji sędziowskich

10:15 - test teoretyczny

11:15 - test kondycyjny (bieżnia tartanowa)

 

III. Spotkanie z Przewodniczący WS C-O OZPN

Po zakończonych egzaminach odbędzie się spotkanie z Przewodniczący WS C-O OZPN kol. Dariuszem Kownackim. Zostaną przekazane i omówione wytyczne na rundę jesienną sezonu 2018 / 2019.

 

IV. Integracja członków WS C-O OZPN

Po zakończonych egzaminach i spotkaniu z Przewodniczącym WS C-O OZPN odbędzie się integracyjne spotkanie połączone z grillem.

 

V. Skład komisji egzaminacyjnejSkład Komisji Szkoleniowej:


Maciej Mostek – Przewodniczący
Członkowie:
Tadeusz Siemionko
Ursyn Smacki
Jacek Mulawka
Sebastian Załęski
Radosław Makowiecki
Marcin Falencki
Paweł Gwiazda

 

Uwagi organizacyjne:

 1. Przyjazd uczestników i test teoretyczny - Szkoła przy ulicy Alei Niepodległości 27, Baranowo
 2. Egzaminy kondycyjne odbywają się na Stadionie Gminnym w Baranowie
 3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu kondycyjnego jest okazanie WAŻNYCH Badań lekarskich – w przypadku osób, których Referent Obsad aktualnie nie posiada.
 4. W przypadku braku ważnych badań lekarskich osoby nie zostaną dopuszczone do egzaminów kondycyjnych.
 5. Szczegółowy podział na grupy oraz wydanie numeru startowego dotyczące testu teoretycznego i kondycyjnego zostanie podane w niedziele po przyjeździe do Baranowa. Prosimy o założenie koszulek związkowych.

                        Referent ds. Szkolenia                    Przewodniczący WS COOZPN        
               /-/ Maciej Mostek                             /-/ Dariusz Kownacki