Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 20/08/2023

 

1. Przypomnienie:
Egzaminy poprawkowe (II Termin) "Jesień 2023"

Przypominamy, że Zarząd KS MZPN D/Ciechanów podjął decyzję, że egzaminy poprawkowe (II Termin) odbędą się 21.08.2023
Miejsce:

MOSiR Ciechanów, ul. 3 Maja 7 – część teoretyczna i praktyczna (test + egzamin kondycyjny).
 
Harmonogram:
 
17:45 - Przyjazd --> Sprawy administracyjne
 
18:00 - Test teoretyczny
 
18:45 - Biegi krótkie + bieg interwałowy

 

Osoby, których nie były w pierwszym terminie (nieusprawiedliwiona nieobecność) lub uzyskały negatywny wynik informujemy, że zgodnie z Zasadami Awansu i Spadku Sędziów Komisji Sędziowskiej Delegatury Ciechanów w Sezonie Rozgrywkowym 2023 / 2024 § 4 punkt 19 zobowiązani są do wniesienia opłaty 30 zł przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego. 
 
2. Awans na Szczebel Centralny

Miło jest nam poinformować, że Zarząd PZPN zatwierdził kandydaturę kol. Piotra Zająca na Asystenta Szczebla Centralnego II grupy.
Koledze Piotrowi gratulujemy i życzymy powodzenia!
 
 

                  Referent ds. Szkolenia                                                                            Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów 

/-/ Marcin Falencki                                                                                            /-/ Dariusz Kownacki    

 

Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 08/08/2023

 

1. Egzaminy poprawkowe (II Termin) "Jesień 2023"

Informujemy, że Zarząd KS MZPN D/Ciechanów podjął decyzję, że egzaminy poprawkowe (II Termin) odbędą się 21.08.2023 (poniedziałek - aktualizacja)
 
Miejsce:

MOSiR Ciechanów, ul. 3 Maja 7 – część teoretyczna i praktyczna (test + egzamin kondycyjny).
 
Harmonogram:
 
17:45 - Przyjazd --> Sprawy administracyjne
 
18:00 - Test teoretyczny
 
18:45 - Biegi krótkie + bieg interwałowy

 

Osoby, których nie były w pierwszym terminie (nieusprawiedliwiona nieobecność) lub uzyskały negatywny wynik informujemy, że zgodnie z Zasadami Awansu i Spadku Sędziów Komisji Sędziowskiej Delegatury Ciechanów w Sezonie Rozgrywkowym 2023 / 2024 § 4 punkt 19 zobowiązani są do wniesienia opłaty 30 zł przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego. 
 
 

                  Referent ds. Szkolenia                                                                            Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów 

/-/ Marcin Falencki                                                                                            /-/ Dariusz Kownacki