• Komunikat WS COOZPN 01/06/2018


Zarząd Wydziału Sędziowskiego informuje:

I. S Egzaminy teoretyczne i kondycyjne dla członków WS C - O OZPN

W dniu 05.08.2018 r. odbędą się obowiązkowe egzaminy dla sędziów i obserwatorów WS C - O OZPN.

Szczegółowy harmonogram oraz miejsce zostaną podane do dnia 28.07.2018 r. na stronie www.ws.coozpn.pl

 

             Referent ds. Szkolenia                        Przewodniczący WS COOZPN        
/-/ Maciej Mostek                              /-/ Dariusz Kownacki      


Uwaga Sędziowie i Obserwatorzy WS C-O OZPN!

W zakładce OBSADA pojawiła się ostateczna obsada sędziowska na termin:

24.05-29.05.2018 r.

INFORMACJA ODNOŚNIE LICENCJI SĘDZIOWSKICH:
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA MINĄŁ 20.05.2018 r.
WARUNKOWY DODATKOWY TERMIN DO PIĄTKU 25.05.2018 r. u wskazanych osób.
DODATKOWO: NALEŻY DOŁOŻYĆ STARĄ LICENCJĘ DO WNIOSKU!!!
OSOBY, KTÓRE NIE ZŁOŻĄ W TYM TERMINIE WNIOSKU BĘDĄ ZMUSZONE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ W MZPN DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA LICENCJI - WIĄŻE SIĘ TO Z OPŁATĄ 100 zł EXTRA

Sędziowie, których mecze mają być nagrywane zobowiązani są do nagrywania meczu we własnym zakresie.

Przypominamy o akceptacji spotkań w systemie EXTRANET.

  • Komunikat WS COOZPN 25/05/2018


Zarząd Wydziału Sędziowskiego informuje:

I. Szkolenie teoretyczne dla niżej wymienionych sędziów

Zarząd WS C - O OZPN przypomina, że w dniu 30.05.2018 r. odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla:

- Cezary Dzięgielewski

- Michał Godlewski

- Arkadiusz Dobkowski

- Patryk Kaczyński

- Jarosław Krajewski

- Kinga Lubelska

- Paweł Maciak

- Piotr Pałaszewski

- Aleksandra Plewniak

- Dawid Rachuba

- Dawid Szwejkowski

- Kamil Ślesiński

W/W sędziowie mają obowiązek posiadania ze sobą samooceny zgodnie z "Komunikatem WS C-O OZPN 08/03/2018".

Miejsce:

Ciechanów, ul. 3 Maja 7 - MOSiR

Godzina:

17:30

II. Laptopy

W Sędziowie uczestniczący w szkoleniu muszą posiadać ze sobą laptopy. Prosimy o posiadanie laptopów podczas szkolenia.

 

             Referent ds. Obsad                        Przewodniczący WS COOZPN        
/-/ Ursyn Smacki                              /-/ Dariusz Kownacki      


Uwaga Sędziowie i Obserwatorzy WS C-O OZPN!

W zakładce OBSADA pojawiła się obsada sędziowska na termin:

24.05-29.05.2018 r.

INFORMACJA ODNOŚNIE LICENCJI SĘDZIOWSKICH:
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA MINĄŁ 20.05.2018 r.
WARUNKOWY DODATKOWY TERMIN DO PIĄTKU 25.05.2018 r. u wskazanych osób.
DODATKOWO: NALEŻY DOŁOŻYĆ STARĄ LICENCJĘ DO WNIOSKU!!!
OSOBY, KTÓRE NIE ZŁOŻĄ W TYM TERMINIE WNIOSKU BĘDĄ ZMUSZONE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ W MZPN DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA LICENCJI - WIĄŻE SIĘ TO Z OPŁATĄ 100 zł EXTRA

Sędziowie, których mecze mają być nagrywane zobowiązani są do nagrywania meczu we własnym zakresie.

Przypominamy o akceptacji spotkań w systemie EXTRANET.


Uwaga Sędziowie i Obserwatorzy WS C-O OZPN!

W zakładce OBSADA pojawiła się ostaeczna wersja obsady sędziowskiej na termin:

09.05-15.05.2018 r.

Sędziowie, których mecze mają być nagrywane zobowiązani są do nagrywania meczu we własnym zakresie.

Przypominamy o akceptacji spotkań w systemie EXTRANET.
W przypadku braku akceptacji spotkania w systemie Extranet sędzia nie otrzyma powiadomienia w przypadku zmiany terminu / godziny / miejsca.