Komunikat WS COOZPN 27/08/2018I. Obowiązkowe szkolenie dla Sędziów i Obserwatorów WS C-O OZPN

Zarząd WS C-O OZPN  informuje, że obowiązkowe szkolenie dla Sędziów i Obserwatorów WS C-O OZPN odbędzie się w dniu 14.09.2018 r. o godzinie 18:00 (Piątek).

Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.

 

         Referent ds. Szkolenia                                      Przewodniczący WS COOZPN        
/-/ Maciej Mostek                                          /-/ Dariusz Kownacki