Komunikat WS COOZPN 20/08/2018I. Dodatkowy zapis w sprawozdaniu

Zarząd WS C-O OZPN na wniosek Wydziału Gier i Ewidencji oraz Wydziału Bezpieczeństwa C-O OZPN zarządza, że sędziowie na 3 stronie sprawozdania muszą dołączać poniższy zapis, który musi być podpisany przez kierownika drużyny gospodarzy (przypadku jego braku - przez trenera):

"- Liczba służb ochrony: X "

gdzie X - jest liczba służb ochrony obecna przez całe zawody.

 

                                            Przewodniczący WS COOZPN        
                                          /-/ Dariusz Kownacki