Komunikat WS COOZPN 09/08/2018I. Egzaminy poprawkowe - jesień 2018

Zarząd WS C-O OZPN informuje, że egzamin poprawkowy dla wszystkich sędziów WS C-O OZPN odbędzie się 24.08.2018 r. o godzinie 18:00 w Ciechanowie:

- test kondycyjny: bieżnia tartanowa (stadion MOSiR Ciechanów)

- test teoretyczny: siedziba C-O OZPN (Ciechanów, 3 Maja 7)

                                            Przewodniczący WS COOZPN        
                                          /-/ Dariusz Kownacki