Komunikat WS COOZPN 08/08/2019

 

1. Wyjaśnienie MZPN odnośnie ustawy "PIT dla młodych"

Wyjaśnienie Księgowości MZPN dotyczące rozliczania delegacji sędziowskich:

Wszyscy sędziowie rozliczają delegacje tak jak było do tej pory, na zasadach ogólnych tj z kosztami uzysku oraz potrącają podatek( bez względu na wiek).

Z nowej ulgi podatkowej " Bez PIT dla młodych"( poniżej 26 roku życia) może skorzystać osoba , która spełni dwa warunki:

1. To wiek poniżej 26 roku życia.

2. To odpowiednia forma zatrudnienia ( wymieniona w ustawie ), czyli z ulgi skorzystają tylko młodzi uzyskujący dochody z :

- umów o prace,

- z umów zleceń,

- pracy nakładczej,

- spółdzielczego stosunku pracy oraz

- stosunku służbowego ( np. w przypadku policjantów ).

To oznacza, że młodzi otrzymujący wynagrodzenie z innego tytułu np. z umowy o staż studencki ( praktyki studenckie) albo z własnej działalności gospodarczej nie będą mogli skorzystać z tego zwolnienia.

Stosownie do treści art.10 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , źródłem przychodów jest m.in. działalność wykonywana osobiście. W myśl art.13 pkt 2 ww. ustawy za przychody

z działalności wykonywanej osobiście , o której mowa w art.10 ust 1 pkt 2, uważa się m.in przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Sędziowie delegowani na mecze, nie są związani ze Związkiem żadną umową ( ani umowa o pracę , ani umową zlecenie, ani żadną inną umową cywilnoprawną) , która spełniałaby warunek 2 ulgi.

Podsumowując: delegacje wypisujemy tak jak to było dotychczas.

 

2. Terminy 14-15.08.2018 oraz 21.08.2019

W najbliższe terminy środowe (tj. 14-15.08 oraz 21.08) w godzina popołudniowych (17:00 lub później) zaplanowanych jest po około 15 meczów seniorów (PP oraz LO), w związku z czym potrzeba będzie sporej liczby sędziów..

Oba te terminy Referent Obsad traktuje jak weekendy: wszyscy, którzy będą mieli zaliczone egzaminy, są dyspozycyjni. Jeśli ktoś nie może sędziować, zobowiązany jest wysłać urlopowanie, tradycyjnie mailem do niedzieli poprzedzającej dany termin do godz. 18:00.

 

3. Zasady awansu i spadku Sędziów Komisji Sędziowskiej Delegatury Ciechanów w sezonie rozgrywkowym 2019 / 2020

Niniejszym umieszczamy aktualne "Zasady awansu i spadku sędziów Komisji Sędziowskiej Delegatury Ciechanów w sezonie rozgrywkowym 2019 / 2020".

Zasady do pobrania po kliknięciu ==> TUTAJ <==

 

                                                Przewodniczący WS COOZPN        
                                        /-/ Dariusz Kownacki