Informujemy, że jest możliwość pobrania elektronicznej wersji Przepisów Gry w Piłkę Nożną na sezon 2019 / 2020.

Jest to oficjalna wersja po poprawie błędów w tłumaczeniu.

Dopóki nie ukaże się wersja papierowa, prosimy o korzystanie z wersji zamieszczonej na stronie w zakładce i poniżej:

POBIERZ --> PRZEPISY GRY W PN 2019 / 2020