Komunikat WS COOZPN 06/03/2019

 

1. Zmiany osobowe w Zarządzie WS C-O OZPN

Zarząd C – O OZPN na posiedzeniu w dniu 06.03.2019 r. podjął decyzję o zmianach osobowych w Zarządzie WS C – O OZPN. Odwołany został kol. Maciej Mostek. Zarząd WS C – O OZPN dziękuje za dotychczasową pracę z zarządzie.  

Powołani zostali:

- Radosław Makowiecki – V-ce Przewodniczący, Koordynator ds. Szkolenia

- Jakub Weselak – Referent ds. Licencji i ewidencji sędziowskiej

 

 2. Harmonogram egzaminów Kadzidło 09.03.2019 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów, które odbędą się w dniu 09.03.2019 r. w Kadzidle. Prosimy o zapoznanie się z nim. Dodatkowo wprowadzony został podział sędziów.

Przyjazd LO + Obserwatorzy LO + Asystenci biegający bieg ciągły: 9:30

Egzamin teoretyczny LO: 10:00 – 10:30

Rozgrzewka LO: 11:00 – 11:15

Bieg krótki LO / Bieg długi 12 min: 11:15

Bieg interwałowy LO: 11:40

 

Przyjazd „A” Klasa + Kurs 2019: 10:00

Egzamin teoretyczny „A” Klasa + Kurs 2019: 10:35 – 11:05

Rozgrzewka „A” Klasa + Kurs 2019: 11:35 – 11:50

Bieg krótki „A” Klasa + Kurs 2019: 11:50

Bieg interwałowy „A” Klasa + Kurs 2019: 12:15

 

Przyjazd „B” Klasa i pozostali: 10:35

Egzamin teoretyczny „B” Klasa i pozostali: 11:10 – 11:40

Rozgrzewka „B” Klasa i pozostali: 12:10 – 12:25

Bieg krótki „B” Klasa i pozostali: 12:25

Bieg interwałowy „B” Klasa i pozostali: 13:00

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej WS C – O OZPN:

1. Makowiecki Radosław – Przewodniczący
2. Falencki Marcin
3. Załęski Sebastian
4. Weselak Jakub
5. Smacki Ursyn
6. Siemionko Tadeusz
7. Ossowski Czarek
8. Witkowski Bartosz

Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do egzaminu kondycyjnego jest złożenie ważnego zaświadczenia lekarskiego.

 3. Kursanci ZIMA 2019 - dokumenty na potrzeby techniczne

Wszyscy kursanci zobowiązani są do wypełnienia poniższych wniosków i złożenia ich podczas rejestracji w dniu egzaminu.

Wniosek 1 – nadanie licencji sędziowskiej

Wniosek 2 – nadanie uprawnień w systemie Extranet

                                               Przewodniczący WS COOZPN        
                                        /-/ Dariusz Kownacki