Komunikat WS COOZPN 05/02/2019

1. Wysokość opłat KFD i KFP za rok 2019

 

SKŁADKI KFD  DLA SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW Zrzeszonych w Mazowieckim ZPN

(Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny)

OBOWIĄZUJĄCE ZA ROK 2019

  

1. Sędzia Międzynarodowy 700 zł
2. Asystent Międzynarodowy 500 zł
3. Sędzia Zawodowy PZPN 500 zł
4. Asystent Zawodowy PZPN 400 zł
5. Sędzia S.C. 300 zł
6. Asystent S.C. 200 zł
7. Obserwator S.C. 200 zł
8. Sędzia III Ligi 180 zł
9. Obserwator III Ligi 130 zł
10. Sędzia IV Ligi 110 zł
11. Obserwator IV Ligi 100 zł
12. Sędzie Międzynarodowe 300 zł
13. Asystentki Międzynarodowe 200 zł
14. Sędzie S.C. 120 zł
15. Asystentki S.C. 100 zł
16. Sędzia LO 90 zł
17. Sędzia A-Klasy 70 zł
18. Sędzia B-Klasy 50 zł
19. Obserwator Okręgowy 80 zł
20. Asystent Okręgowy 80 zł
21. Pozostali Sędziujący (Dyspozycja) 70 zł
22. Sędzia Próbny, Kandydat 40 zł
23. Sędziowie Pozostali (Do 65 Roku Życia) 10 zł

 

Wysokość składki KFP (Koleżeński Fundusz Pośmiertny) od 2019 roku została zmieniona i dla wszystkich sędziów oraz obserwatorów wynosi 60 złote.

SKŁADKI SĘDZIOWSKIE – KFP i KFD należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 marca 2019 roku.

Wpłaty można dokonać w dniu 15.02.2019 r. po szkoleniu oraz przed egzaminami w dniu 09.03.2019 r.

W przypadku nieuiszczenia składek - członek WS C-O OZPN nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu obsady sędziowskiej na mecze

 

                                               Przewodniczący WS COOZPN        
                                        /-/ Dariusz Kownacki