Komunikat WS COOZPN 04/02/2019

1. Drugie szkolenie dla Sędziów i Obserwatorów WS C-O OZPN

Przypominamy, że w dniu 15.02.2019 r. o godzinie 18:00 w Ciechanowie odbędzie się drugie szkolenie, które przewidziane zostało w harmonogramie szkoleń. Miejsce szkolenia jest inne niż poprzednio, a mianowicie:
- Szkolenie odbędzie się w sali na I piętrze basenu - wejście przez drzwi główne pływalni. Adres pozostaje bez zmian: 17 stycznia 60 B

Prosimy o punktualne przybycie... Obecność wszystkich obowiązkowa.

Dodatkowo na spotkaniu będzie można przekazać oryginały zaświadczeń lekarskich, które wymagane są do otrzymania licencji sędziowskiej na sezon 2019 / 2020.

2. Piąte spotkanie kursantów Zima 2018 / 2019

Czwarte spotkanie kursantów odbędzie się w sobotę 09 lutego  2019 r. o godzinie 10:00 w Hali Sportowej (sala konferencyjna) przy ulicy 17 Stycznia 60B w Ciechanowie.

Temat spotkania:

a) „Rzut karny – jako trudna i odpowiedzialna decyzja sędziego” (Art. 14, Procedury mające na celu wyłonienie zwycięzcy meczu)

b) „Rzuty wolne, wrzuty, rzuty od bramki oraz rzuty z rogu” (Art. 13;15;16; 17)

 

                                               Przewodniczący WS COOZPN        
                                        /-/ Dariusz Kownacki